پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز فرهنگ عمومي" چه روزي است؟

1 پاسخ 1

چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز فرهنگ عمومي چه روزي است) (فرهنگ عمومي چه روزي است) () (22ابان چه روزی است)