پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز مبارزه با استکبار جهانی چه روزی است)