پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' شهید عراقی ' استان ' اصفهان ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: شهید عراقی
مقطع تحصیلی: ابتدایی
نوع: عادی_دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: اصفهان
آدرس: خ شهیدان خ ملت ولدان
تلفن: 3270977
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده