پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هشتم آبان، روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز نوجوان چه روزي است) (روز بسیج دانش آموزی چه روزی است؟) (روز دانش آموز چه روزی است؟) (روز بسیج دانش اموزی چه روزی است) (روز دانش اموز چه روزی است) (روز نوجوان چه روزی است) () (بسيج چه روزي است؟) (روزبسیج چه روزی است) (روز بسیج چه روزیست) (روزبسیج دانش اموزان چه روزیست)