پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز تربیت بدنی و ورزش" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و ششم مهر، روز تربیت بدنی و ورزش می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز تربیت بدنی چه روزی است) (روز ورزش چه روزی است) ()