پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز بزرگداشت حافظ" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیستم مهر، روز بزرگداشت حافظ می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز حافظ چه روزي است) (روز بزرگداشت حافظ چه روزی است) (روز حافظ چه روزی است) ()