پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز جهانی کودک" چه روزی است؟

2 پاسخ 2

هشتم اکتبر، روز جهانی کودک می باشد.
طبق تقویم سازمان ملل متحد بیستم ماه نوامبر روز جهانی کودک است ولی در ایران این روز هشتم اکتبر خوانده می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز جهانی کودک چه روزی است) (روز کودک چه روزی است) (روز جهاني كودك چه روزي است) (روزجهانی کودک چه روزی است) (روز جهانی کودک چه تاریخی است) (روز جهانی کودک چه روزی هست) () (روز کودک در ایران چه روزی است) (روز جهانی استاندارد چه روزی است)