پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' نوح کشتیبان ' استان ' آذربایجان غربی ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: نوح کشتیبان
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: آذربایجان غربی
آدرس: جاده دریاروستاى کشتیبان
تلفن: 3856769
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده