پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' صفیه امامزاده ' استان ' آذربایجان غربی ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: صفیه امامزاده
مقطع تحصیلی: راهنمایی
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: دخترانه
استان: آذربایجان غربی
آدرس: بکشلوچاى -روستاى امامزاده
تلفن: 3372693
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده