پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز جهانی سالمندان" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

اول اکتبر، روز جهانی سالمندان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز سالمند چه روزی است؟) (روز سالمندان چه روزی است) (روز سالمند چه تاريخي است) () (روز جهانی سالمند چه روزی است) (روز سالمند چه روزی است) (تاریخ روز سالمند)