پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

نهم مهر، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی)