پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

اول شهریور، روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز پزشک چه روزی است) (تاریخ روز پزشک) (روز پزشک چه روزی است؟) (روز پزشک چه روزیه) (روز پزشک کی هست) (روز پزشک چه تاریخی است) (روز پزشك چه روزي است) (روز پزشک چه روزی است ) (روز بزرگداشت ابو علي سينا چه روزي است ؟) (تاریخ روزپزشک) (روز پزشک کی است) (روز پزشک چه تاریخی است؟) (روز پزشک چه روزیست؟) (روز پزشک تاریخ) (روز پزشک چه روزیه؟) (روز پزشک چه روزی) (روزپزشک چه روزی است) (روز داروساز چه روزی است؟) (روز پزشک وبزرگداشت ابو علی سینا) ()