پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سالروز "کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و هشتم مرداد، سالروز کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه) (کودتای امریکا برای بازگرداندن شاه)