پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آدرس و تلفن و مشخصات مدرسه ' قلم خلجان ' استان ' آذربایجان شرقی ' چیست؟

1 پاسخ 1

نام مدرسه: قلم خلجان
مقطع تحصیلی: متوسطه
نوع: عادی-دولتی
جنسیت: پسرانه
استان: آذربایجان شرقی
آدرس: روستاى خلجان
تلفن: 2772243
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده