پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز مقاومت اسلامی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و سوم مرداد، روز مقاومت اسلامی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز مقاومت اسلامی چه روزیست) (روز مقاومت اسلامی چه روزی است) (روز مقاومت چه روزی است)