پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز مقاومت اسلامی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و سوم مرداد، روز مقاومت اسلامی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز مقاومت چه روزی است)