پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

چهاردهم مرداد، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی) (روز حقوق بشر اسلامی) (روز حقوق بشر و کرامت انسانی) (روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی) (پرشس از کرامت انسانی) (0.aspx)