پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دلیل نام گذاری شرکت سیسکو (Cisco) چیست؟

1 پاسخ 1

علت این نام گذاری مخفف شده کلمه San Francisco بوده است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده