پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز جانباز" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

چهارم شعبان، روز جانباز می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز جانباز چه روزی است) (تاریخ روز جانباز) () (روز جانباز چه روزي است) (روز جانباز چه روزی است؟) (روز جانباز چه روزیست) (روز+جانباز+چه+روزی+است) (روز جانباز چه تاریخی است؟) (تاريخ روز جانباز) (روز پاسدار چه روزی است )