پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


٤ماه إز زایمان طبیعیم میگذره .زمان زایمانم بسیار زرد و سوزش شدید داشتم بعد إز زایمان دچار عفونت شدید شدم.دودوره داروی واژینال و قرص چرک خشک کن استفاده کردم ولی هنوز خوب نشدم.نزدیکی هم ماه هاست که تعطیله.لطفا کمک کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()