پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شبهه: آدم کشى گناهى نیست که از اشخاص عادى یا سالم سر بزند، حتما قاتل از نظر روانى مبتلا به بیمارى است و باید معالجه شود و قصاص دواى چنین بیمارانى نمى تواندباشد.

1 پاسخ 1

در بعضى موارد این سخن صحیح است و اسلام هم در چنین صورتهایى براى قاتل دیوانه یا مثل آن حکم قصاص نیاورده است اما نمى توان مریض بودن قاتل را به عنوان یک قانون و راه عذر عرضه داشت زیـرا فسادى که این طرح به بار مى آورد و جراتی که به جنایتکاران اجتماع مى دهد براى هیچ کس قابل تردید نیست و به این ترتیب تمام قوانین جزایى را باید از میان برداشت و همه متعدیان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات به بیمارستانهاى روانى روانه کرد . eporsesh.com برگرفته از راسخون(rasekhoon.net)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()