پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لیبیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لیبیا (Libya) تریپولی (Tripoli) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لیبی) () (نام پایتخت لیبی) (پایتخت لیبی) (کشور لیبیا) (پایتخت لیبیا)