پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اسامی 12 نفر حواریون حضرت عیسی و 12 فرقه حضرت موسی چیست ؟ آیا در قرآن نامی از آنها آمده است ؟

1 پاسخ 1

جواب قسمت اول سوال شما : در باب ششم انجیل متی و لوقا اسامی حواریون این چنین ذکر شده است: شمعون، اندریاس، پطرس، یوحنا، فیلیپس، برتولوما ،توما، یعقوب،‌ متی، شمعون کنعانی، یهودا برادر یعقوب ، یهودای اصخریوطی ابوالفرج‌بن الجوزى در المدهش نام حواریون عیسى را بشرح زیر آورده است: شمعون الصفا ،شمعون القنانی، یعقوب‌بن زندی، یعقوب‌بن حلقی (حلفا)، قولوس (فیلیفوس) ،مارقوس ،یوحنا ،لوقا ،توما، اندراوس (اندرواس)، برثملا (مصحف برثلما) (برطلمى) متی بعضى از این دوازده نام بالا با نامهایی که مسیحیان آورده‌اند وفق نمیدهد. اما جواب قسمت دوم سوال شما : اسرائیل واژه‌ای عبری به معنای بنده خدا و نیز لقب یعقوب است. از این رو به فرزندان و نوادگان او «بنی اسرائیل» گفته می‌شود. بنا بر داستان ها با رفتن یوسف به مصر و سپس رفتن یعقوب و دیگر فرزندانش به آنجا و فراوان‌شدن تعداد نوادگان او، بنی اسرائیل به صورت خاندانی پر جمعیت در مصر درآمد. این جمعیت که فرزندان و نوادگان دوازده پسر یعقوب بودند، به دوازده گروه یا دوازده سبط بنی اسرائیل شناخته می‌شدند که در قرآن از آنان با عنوان «اسباط» یاد شده است. اسباط دوازده‌گانه اسرائیل از یازده فرزند یعقوب به‌وجود آمدند و عبارت‌اند از: روبین(روبن)، شمعون(سیمئون) لاوی(لوی) یهودا(جودا) یساکار(یشحر، یساخر) زبولون(زبلون، زیالون) دان(دون) نفتالی(نفتائیل) جاد اشیر(اشر، اسر) بنیامین(ابن‌یامین، بنجامین) یوسف (که از وی دو قبیله بوجود آمد) شامل: مناسه(منسی) افرائیم که قوم یهود به یهودا، چهارمین پسر یعقوب، منتسب است و تنها بازمانده اقوام بنی‌اسرائیل می‌باشد. البته در قرآن این اسامی نیامده و فقط به عبارت کلی « اسباط » از آنها یاد شده است. برگرفته از راسخون(rasekhoon.net)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده