پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام من بسیاری اوقات قبل از ادرار کردن ترشح مایعی رو از خودم احساس می کنم که اختیاری نیست. آیا این مایع حکم ادرار رو داره و نجسه؟ ضمنا بنده فردی وسواسی هستم.

1 پاسخ 1

سلام نه عزیزاین منیع نیست وغسل هم ندارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده