پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دخترم سه سال وهشت ماهه هستش ۱۲روزپیش اسهال واستفراغ سختی گرفت درسه روز خوب شدولی دل دردوتهوعش خوب نشده رنگ پریده وبیحاله اشتهاهم اصلانداشت که دکتربهش ویتامیکس داده به کمک آن میخوره خیلی نگرانشم لطفاراهنمایی کنیدچیکارکنمش بازهم دکترببرمش آزمایش کنندش چیکارکنم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده