پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام اگرکسی از راه حرام جنب شود وبدنش عرق کند وبعد از غسل هم بدنش بوی عرق بدهد آیا با این شرایط می تواند نماز بخواند؟در حالی که بدنش هنوز بوی عرق جنب از حرام می دهد.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده