پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز قوه قضاییه" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هفتم تیر، روز قوه قضاییه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز قوه قضائیه چه روزی است) (روز قوه قضاییه) (روز قوه قضائیه) (روز قوه قضاييه) () (وظایف قوه مقننه) (وظایف قوه مجریه چیست؟)