پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خدا خودش گفت به مادر پدر احترام کنید سخته ولی سعی امو میکنم فقط ی چیز اونا هم نباید از جایگاه پدر و مادر بودنشان سو استفاده کنن و بخان فرزندانشون را تحت سلطه بگیرن در صورتی که آنها را احترام کنی باید خفه شی ساکت شی هرچی گفتن بگی چشم اضهار نظر نکنی تصمیمی بر خلاف اعتقادات و فکریات اونا نگیری ویعنی درکل ی ربات چشم و گوش بسته و بی اختیار و تحت سلطه اونا باشی کافی ی بار بگی بابا منم آدمم با روحیات و طرز فکر خاص خودم آنچنان با زبان و ایما و اشاره و رفتار تا لحظه ای که زنده ای آنجنان میکوبن تو سرت و تحقیرت میکنن که یا باید تسلیم بشی که در این صورت اونا احساس پیروزی می کنن و به خدا میگن کیف کردی چ فرزندی بار آوردم ما رو احترام میکنه یا اگرم بخای برای هدفت پافشاری کنی هر لحظه نفرین و عاق و تحقیر و تهمت و نیش زبان و کنایه تا حدی که هزار بار آرزوی مرگ کنی تا به مرحله ای برسی که زمین بخوری و خورد بشی و آن لحظه فاتحانه بالای سرت بایستند و با نیش خندی تلخ به تو بگوین دیدی گفتیم این ره که می روی به ترکستان است و دوباره به خدا میگن کیف کردی سر عقل آوردیمش تا احترام والدین کنه اینطوری که در هرصورت فرزند زندگی اش تباه شده است آیا این سو استفاده از جایگاه پدر مادر بودنشان نیست بعد داد میارن به خدا که چرا دنیا پر از ظلم و ستم و ناحقیست چرا هیچ چیز سرجاش نیست نمیدونن که خودشونن که غیر مستقیم عامل ایجاد کننده اینها هستن.خشت اول چو نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج آه ای خدا چ خوش گفت حضرت امیر المؤمنین که پدر مادر شدن کار راحتیهال ولی پدر مادر بودن کار هر کسی نیست😢� الان بنده شده ام یک آدمی که قدرت تصمیم گیری ندارم با احساس حقارت که نتونستم تو زندگی ام با توجه به توانایی که دارم موفقیتی کسب کنم راه حل این مشکل سخت و غیر قابل تغییر چیه راهنمایی نمایید عمرم داره همینجوری پوچ سپری میشه دیگه خسته شدم و کم آوردم درضمن الحمدالله بنده ی آدم مذهبی و پایبند به اصول اخلاقی و نماز و دعا هم هستم و تا در توان بود جز در نماز درد و دل نکردم این اولین بار است در این مورد از کسی جویای پاسخ هستم لطف می‌فرمائید راهنمایی نماییداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده