پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام پسری 22 ساله هستم که در حال تحصیل هستم اما به خاطر فشار های جنسی احتیاج به ازدواج دارم اما خانواده من میگویند که تحصیلات خود را تا فوق لیسانس یا دکترا برسان و وقت برای ازدواج هس . ایا داشتن مدرک لیسانس برای شروع زندگی کم میباشد یا سن من برای شروع زندگی کم میباشد خواهش میکنم راهی به من نشان دهید تا خود را از این معضل جنسی خلاص کنم در ضمن وضع مالی خانواده ما متوسط هس و کمبودی نداریم ممنونم .

1 پاسخ 1

از طریق مشاور خانواده خودرامتقاعد کنیدیا از طریق افرادی که روی پدریامادرشما نفوذ کامل دارند خواهر برادر یا اعضای دیگراما مشکل خود راصادقانه باید بیان کنید تا باشما همکاری کنند اگربیان ان ازطریق این افراد برای شما سخت است ازیک مشاورخوب جهت کمک به خودمدد بگیرید. چون برقراری هر رابطه دیگرمی تواند هم لطمات جسمی وهم روحی دراینده به شما واردکند. میتوانید باتوافق مدتی را درعقد سپری کنید تاشرایط کاملا برایتان مهیاشود نیازی نیست ازدواج راباهزینه های هنگفت سخت کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()