پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا موضوع زناکار بودن نارنگی در جلد دوم کتاب الوافی مرحوم فیض کاشانی باب ایمان به ولایت صحت دارد یا خیر

1 پاسخ 1

با سلام اگر به جلد دوم کتاب الوافی مراجعه نمایید ملاحظه خواهید نمود که هرگز بابی بنام ایمان به ولایت در این کتاب وجود ندارد. طرح چنین سخنی بیشتر شبیه شوخی است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()