پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام دانش آموز کلاس چهارمم از من پرسید : آیا فرشته ها خدا رو می بینند؟ لطفا جواب قانع کننده ای بدهید.

1 پاسخ 1

خداروباید حس کرد همونجورکه عشق رومیشه حس کرد درد رومیشه حس کرد.خداجسم نیست که بشه دید همونطور که درد و عشق رو نمیشه دید اما ازطریق اثارشون میشه اونها روحس کرد. شما خداوند رو میتونی همه جا ببینی مستقیم نه اما ازطریق اثارش میتونی حسش کنی فرشته ها هم همینطور.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده