پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خدا همیشه ما رو میبینه همه صداها رو میشنوه ؟

1 پاسخ 1

بله قطعا خداوند از رگ گردن به مانزدیکتراست .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده