پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام بعضی فقها میفرمایند وسواسی ها اخوان شیطان هستند ودر آخرت نیز دچار عذاب میگردند می خواستم صحت امر را از شما جویا شوم چون خود مراجع از جواب دادن صریح استنکاف ورزیده اند با 60سال سن به خاطر وسواسی که قریب سی سال زندگی ام را خراب کرده نه میتوانم اعمال عبادی انجام دهم ونه در امور دنیوی توفیقی دارم طلاق و نامرتب حاظر شدن در محل کار نیز از عواقب این بدبختی من است وباعث خجالت است که به خاطر دستشویی رفتن مجبور حمام کنم ....شاید روزی چند بار ودرنهایت هم خودم درعذابم و هم اطرافیانم .... نمی توانم طهارت بگیرم چون دستشویی که میروم ترشح نجاست خصوصا" بوا را به سر و صورتم احساس میکنم ....بارها به دکتر های مختلف مراجعه کده ام از روانشناس تا روان درمانگر ولی توفیقی بدست نیاوردهام.... فقها میگویند اهمیت ندهید ولی چگونه می توانم با ظن نجاست خود ویا لباس و اشیا ء دراختیارم با دیگران ارتباط داشته باشم بدون عذاب وجدان ...این مقوله پوشاندن سر درهنگام تخلی حکایتش چیست ....امید که از جواب راه گشا دریغ نفرمایید .

3 پاسخ 3

وسواس عاملش وسوسه درون وازناحیه شیطان هست.جهت درمان شمابزرگواروکلیه هموطنان عزیز توسل به ائمه اطهار قطعا ازموثرترین درمانهایی هست که منشا خروج کلیه انرژیهای منفی ازبدن و منبع ورود انرژیهای مثبت وحالات خوش روحی ومعنوی می باشد. ختم 41روزه زیارت عاشورا موثرترین ذکرختم 786مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم به مدت41روز ختم110مرتبه روزانه ذکر یاعلی خواندن روزانه نادعلی 41روز خواندن هفت ایه قران منتسب به حضرت علی روزانه14بار به مدت 41روز همراه کردن عقیق یمنی یا فیروزه نیشابوری یبه طوردائم حتی هنگام خواب کسانی که تمایلی به برداشتن اذکارندارند می توانندحداقل این کار راانجام دهند این سنگها تاثیراذکاررادارند و هیچ نوشیدنی یا خوردنی رابدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم نخورید ونیاشامید تاثیری شگفت اور دارندعلت دراینجا قابل بحث نیست فقط بدانید هیچ دستور اسلام بی حکمت نبوده وفلسفه اعمال دراسلام بسیار حکیمانه بوده است. این دستورات صرف وسواس نیست .دردرمان افسردگی صرع وبسیاری ازتالمات روحی وجسمی درصورت مداومت بران اثرات قابل ملاحظه ای ودربسیاری ازموارد درمان کامل را دارا میباشند.
وسواس عاملش وسوسه درون وازناحیه شیطان هست.جهت درمان شمابزرگواروکلیه هموطنان عزیز توسل به ائمه اطهار قطعا ازموثرترین درمانهایی هست که منشا خروج کلیه انرژیهای منفی ازبدن و منبع ورود انرژیهای مثبت وحالات خوش روحی ومعنوی می باشد. ختم 41روزه زیارت عاشورا موثرترین ذکرختم 786مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم به مدت41روز ختم110مرتبه روزانه ذکر یاعلی خواندن روزانه نادعلی 41روز خواندن هفت ایه قران منتسب به حضرت علی روزانه14بار به مدت 41روز همراه کردن عقیق یمنی یا فیروزه نیشابوری یبه طوردائم حتی هنگام خواب کسانی که تمایلی به برداشتن اذکارندارند می توانندحداقل این کار راانجام دهند این سنگها تاثیراذکاررادارند و هیچ نوشیدنی یا خوردنی رابدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم نخورید ونیاشامید تاثیری شگفت اور دارندعلت دراینجا قابل بحث نیست فقط بدانید هیچ دستور اسلام بی حکمت نبوده وفلسفه اعمال دراسلام بسیار حکیمانه بوده است. این دستورات صرف وسواس نیست .دردرمان افسردگی صرع وبسیاری ازتالمات روحی وجسمی درصورت مداومت بران اثرات قابل ملاحظه ای وبه ی
وسواس عاملش وسوسه درون وازناحیه شیطان هست.جهت درمان شمابزرگواروکلیه هموطنان عزیز توسل به ائمه اطهار قطعا ازموثرترین درمانهایی هست که منشا خروج کلیه انرژیهای منفی ازبدن و منبع ورود انرژیهای مثبت وحالات خوش روحی ومعنوی می باشد. ختم 41روزه زیارت عاشورا موثرترین ذکرختم 786مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم به مدت41روز ختم110مرتبه روزانه ذکر یاعلی خواندن روزانه نادعلی 41روز خواندن هفت ایه قران منتسب به حضرت علی روزانه14بار به مدت 41روز همراه کردن عقیق یمنی یا فیروزه نیشابوری یبه طوردائم حتی هنگام خواب کسانی که تمایلی به برداشتن اذکارندارند می توانندحداقل این کار راانجام دهند این سنگها تاثیراذکاررادارند هیچ نوشیدنی یا خوردنی رابدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم نخورید ونیاشامید این عمل تاثیری شگفت اور داردعلت دراینجا قابل بیان و بحث نیست فقط بدانید هیچ دستور اسلام بی حکمت نبوده وفلسفه اعمال دراسلام بسیار حکیمانه بوده است. این دستورات صرف وسواس نیست .دردرمان افسردگی صرع وبسیاری ازتالمات روحی وجسمی درصورت مداومت بران اثرات قابل ملاحظه ای ودربسیاری ازموارد درمان کامل را دارا میباشند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده