پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق مصلی و مسجد؟

1 پاسخ 1

سلام علیکم. دو مفهوم برای مصلی قابل تصور است مفهوم فیزیکی یا مکانی و دیگری مفهوم معنایی یا نوعی . در حالت اول مصلی به هر مکانی گفته می شود که در آنجا نماز خوانده می شود.اعم از مسجد جامع مسجد،حرم های زیارت اولیاءخدا،حسینیه ها، نمازخانه و حتی سجاده ای که در خانه روی آن نماز میخوانید.پس مصلی از جهت مکان نماز گذاراعم است و بقیه اخص.اما از جهت مفهوم مصلی محلی است که نمازهای مختلف آنجا اقامه می شود اعم از نمازجماعت های یومیه،جمعه،اعیاد فطر و قربان و....از این منظر مصلی نیز اعم از مسجد است زیرا در مساجد معمولا فقط نمازهای یومیه اقامه می شوند.در پناه حق سربلند باشید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()