پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق مصلی و مسجد؟

1 پاسخ 1

سلام علیکم. دو مفهوم برای مصلی قابل تصور است مفهوم فیزیکی یا مکانی و دیگری مفهوم معنایی یا نوعی . در حالت اول مصلی به هر مکانی گفته می شود که در آنجا نماز خوانده می شود.اعم از مسجد جامع مسجد،حرم های زیارت اولیاءخدا،حسینیه ها، نمازخانه و حتی سجاده ای که در خانه روی آن نماز میخوانید.پس مصلی از جهت مکان نماز گذاراعم است و بقیه اخص.اما از جهت مفهوم مصلی محلی است که نمازهای مختلف آنجا اقامه می شود اعم از نمازجماعت های یومیه،جمعه،اعیاد فطر و قربان و....از این منظر مصلی نیز اعم از مسجد است زیرا در مساجد معمولا فقط نمازهای یومیه اقامه می شوند.در پناه حق سربلند باشید.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()