پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام آیا شستن چند باره ى عضو بدن هنگام غسل،غسل را باطل میکند؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده