پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مسافت شیراز تا مشهد با اتوبوس چن ساعتهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (شیراز تا مشهد) (فاصله شیراز تا مشهد) (مسافت شیراز تا مشهد) (مسافت شیراز تامشهد)