پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دیدن رقص زن غیر مسلمان بر مرد مسلمان حرام است

1 پاسخ 1

آیا نگاه به رقص در مجلس عروسى جایز است؟ همه مراجع: اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام یا تأیید گناه و یا مفسده گردد، جایز نیست. آیا نگاه کردن رقص از تلویزیون اشکال دارد؟ همه مراجع: نگاه به رقص از تلویزیون، اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام و یا مفسده گردد، جایز نیست


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده