پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سالروز "تاسيس جهاد کشاورزي به فرمان حضرت امام خميني (ره)" چه روزي است؟

1 پاسخ 1

بیست هفتم خرداد، سالروز تاسیس جهاد کشاورزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده