پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای اینکه یه کاررو برای خودم شروع کنم از صفر باید چیکار کنم من فوق دیپلم تاسیسات هستم یکم بلند پرواز م دوست دارم شرکت داشته باشم با چند نیرو زیر دستماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده