پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زنی که بیش از سه ماه است که با شوهرش رابطه نداشته و دو بار عادت شده ، اگر به تازگی جدا شده میتواند صیغه محرمیت بخواند؟ یعنی چون بیش از سه ماه است رابطه ای نبوده و دخول صورت نگرفته بعد از طلاق زن باید باز هم عده نگه دارد؟

1 پاسخ 1

سلام بعد از خواندن صیغه طلاق باید عده نگه دارد و جدا بودن قبلش کافی نیست ! و زن و شوهر اگر چند سال هم متارکه کنند با هم باز محرم هستندو نیاز به خواندن عقد محرمیت جدید نیست !
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده