پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


*سلام* *طاعات و عبادات قبول حق* سوال: شخصی که از لحاظ سنی (بالای ھفتاد سال) توانایی روزه گرفتن را ندارد وظیفه اش چیست؟ و نیز یک مد چه قدر می باشد؟ (یعنی یک مد چند گرم است؟).

3 پاسخ 3

سلام علیکم افراد پیر که روزه برایشان سخت است دو دسته است : 1- اصلا نمیتوانند روزه بگیرند : کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد روزه بر او واجب نیست 2- 2- میتواند بگیرد ولی روزه برایش مشقت زیاد دارد : باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. یک مد طعام معادل دو هزار تومان است
سلام علیکم افراد پیر که روزه برایشان سخت است دو دسته است : 1- اصلا نمیتوانند روزه بگیرند : کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد روزه بر او واجب نیست 2- 2- میتواند بگیرد ولی روزه برایش مشقت زیاد دارد : باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. یک مد طعام معادل دو هزار تومان است
سلام علیکم افراد پیر که روزه برایشان سخت است دو دسته است : 1- اصلا نمیتوانند روزه بگیرند : کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد روزه بر او واجب نیست 2- 2- میتواند بگیرد ولی روزه برایش مشقت زیاد دارد : باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. یک مد طعام معادل دو هزار تومان است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده