پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام کفاری قسم خوردن و عمل نکردن و همچنین قسم به دروغ خوردن چیست!؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده