پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با احترام مجدد این سوال را هم داشتم اگر در پروندهروابط نامشروع فقط باهم بودن باشه و اینکه رابطه جنسی در کار نبوده حکمش چیه؟ من خواستگارش هستم و در اینده هم قراره ازدواج کنیم. فقط علنی نشده.قانونا کاراشو انجام ندادیم.اینکه زیر یه سقف بودیم هم جزو روابط نامشروعه؟ برای تبرئه از این حکم باید چیکار کرد و چه مدارکی باید ارائه بدیم؟؟؟ باز هم ممنون از راهنماییتوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()