پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام وقبولی طاعات وعبادات آیارئیس ومسئول یه ارگان یاقسمت میتواندبازیردست خودبه سبک ارباب ورعیتی برخوردکند؟

1 پاسخ 1

سلام دوست عزیز، ما در کشوری اسلامی زندگی میکنیم که قوانین و شرع مقدس ما، رابطه رئیس و مرئوس را رابطه صمیمی و مهربانانه میداند البته با شرایط اسلامی که کارها و امور محوله را به نحو احسن انجام دهند. ولی با توجه قوانین تعریف شده در قانون اساسی و شرح وظایف، رئیس حق برخورد اینگونه رفتار را با زیردستان ندارد و باید جهت پیشبرد اهداف محوله از طرف سازمان مربوطه خویش تلاش نموده و کارمندان خود را برای انجام امور تشویق و حمایت نماید. در صورت مشاهده چنین رفتار ناشایستی میتوان از رئیس خود با در نظر گرفتن سلسله مراتب مافوق اقدام نموده و از ایشان شکایت کنید، در هر مرحله از شکایت شما اگر مسئول مربوطه اقدامات لازم را انجام نداد به مسئول بالاتر مراجعه نمایید و از حق خود در برابر بی عدالتی برخی مسئولین ایستادگی کرد .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده