پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برنامه ای بنویسید که n را از ورودی گرفته و در مبنای 4 حساب شود و در خروجی نمایش دهد

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده