پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام بعد از چهار روز عادت ماهیانه ام خونریزی قطع شد و غسل گرفتم و روز پنجم را روزه گرفتم که ظهر همانروز لکه های قهوه ای کم رنگی دیدم که هنوز هم ادامه دارد و کم رنگتر میشود،آیا نماز روزه ام در همانروز صحیح بوده یا باید قضای آنرا بگیرم؟باید غسل بگیرم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عادت ماهیانه)