پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام در سونوگرافی من میکرولیتیازیس و واریکوسل گرید 1 در اطراف بیضه چپ گزارش شده است. میخواستم این دو مورد خطرناک هستند یا نه و برای بهبودی یا بدتر نشدن این دو مورد چه کاری باید انجام دهماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده