پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز بهره وری و بهینه سازی مصرف" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

اول خرداد، روز بهره وری و بهینه سازی مصرف می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز بهره وری و بهینه سازی مصرف) (روز بهره وری) ()