پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام، موارد اشتراک وافتراق دو دین اسلام ومسیحیت در موضوع تسامح وتساهل وخشونت را میخواهم . لطف بفرمایید آدرس منابع مورد استفاده را نیز مرقوم بفرماییداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده