پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بامصرف کرم ترتینویین روی پوستم لکه های سفیدظاهرشده.لطفابگیدچه مدت بعدازقطع دارواین لکه ها برطرف میشوند؟آیادیگه نبایدازاین کرم استفاده کنم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده