پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر کسی را خیلی دوست داشته باشی ولی او از راه حرام درامدش را دربیاورد ومن حرام دوست نداشته باشم اگر با او ازدواج کنم من هم در گناه او شریکم

1 پاسخ 1

سلام ازدواجی که سبب حرام خوری شود به هیچ وجه مورد رضایت دین نیست و سبب رکود معنویت و سیاهی دل میشود . ضمن اینکه لقمه حرام تاثیرش را در فرزندان انسان میگذارد و سبب مستجاب نشدن دعا های انسان میشود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده